جستجوی پزشکان

سوالات رایج جراحی پروتز سینه

سوالات رایج جراحی پروتز سینه
یکشنبه 18 اکتبر 2015

جراحی پروتز سینه

آیا انجام دادن پروتز سینه مشکلی از نظر جنسی بوجود می آورد و یا پروتز قابل لمس می باشد ؟

در روش های که پروتز را در زیر عضلات کارگذاری کرده به هیچ عنوان قابل لمس نبوده و قابل تشخیص از قوام اصلی سینه نمی باشد هم چنین لمس نمودن سینه باعث تخریب گشتن پروتز نمی شود .

پروتز سینه

آیا پروتز سینه در روند شیردهی تاثیر گذار می باشد ؟

خیر – علی الخصوص اگر کارگذاشتن پروتز در نواحی زیر عضلات سینه باشد تماسی با نسج سینه نداشته در نتیجه در روند شیردهی تاثیر گذار نمی باشد .

آیا می توان به هر میزان که بخواهیم سینه ها را به این روش بزرگ کرده ؟

خیر – در قفسه سینه هر شخص حجم حداقل و حداکثر برای انجام پروتز وجود دارد که درمرحله اول نمی توان بیشتر از یک حد استانداردی پروتز را قرار داد ولی با گذشت زمان و بوجود آمدن فضای مناسب و کافی می توان این حجم را اضافه نمود .

آیا ازانجام جراحی پروتز سینه می توان فقط برای سفت کردن سینه استفاده نمود و بزرگ کردن سینه را انجام نداد ؟

خیر – در انجام جراحی سینه با روش پروتز حتما به حجم سینه اضافه کرده و سایز قبلی تغییر می یابد .

آیا پروتزها در ماستوپکسی دائمی بوده ؟

بله – تا زمانی که مشکلی برای پروتز وجود نداشته باشد و یا شخص از آنها خسته نشود می توان آنها را نگه داشت .

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم با تشکر مدیریت سایت نسیم .

 

 

 

 

ارسال شده در پروتز سینه, جراحی سینه توسط کلینیک نسیم