جستجوی پزشکان

مراقبتهای بعد از جراحی بینی

مراقبتهای بعد از جراحی بینی
چهار شنبه 14 اکتبر 2015

مراقبتهای بعد از جراحی بینی

روز اول پس از جراحی بینی به استراحت پرداخته و از رژیم غذایی مایعات استفاد کرده بهتر است از مایعات سرد استفاده کنید.

کمپرس سرد به مدت زمان 48 ساعت پس از جراحی قرار داده شود ، در ساعات نخست ( قبل از در آوردن تامپون ها ) هر دو ساعت یکبار به مدت زمان ۲۰ دقیقه بر روی نواحی که کبود می باشد و کمپرس گرم دو روز پس از ساعت دوم (بعد از در آوردن تامپونها) برای کاهش کبودی و تورم به همان شکل استفاده می گردد.

تا 7 روز پس ازانجام جراحی استراحت داشته باشید ، و از انجام فعالیتهای جسمی سنگین ،ورزش کردن ،اجتناب نموده و مدت زمان بیشتری استراحت نمایید .

استراحت باید به شکل نیمه نشسته باشد و از دو عدد بالشت در زیر سر استفاده شود و از نگه داشتن سر به سمت پایین در مدت طولانی اجتناب شود.

داروهای که توسط پزشک تجویز شده به شکل مرتب مصرف گردد و از مصرف خود سرانه داروهای اضافی اجتناب نمایید .

عمل جراحی بینی استخوانی

از استفاده کردن و خوردن غذاهای که سفت می باشند که نیازبه جویدن زیاد دارند اجتناب نموده وتا حد ممکن از غذاهای میکس استفاده کنید.

از فین کردن اجتناب نموده و در صورت وجود ترشح یا خونابه با دستمال کاغذی نرم بینی خود را خشک کنید.

از صحبت کردن به مدت زمان طولانی و انجام مکالمه تلفنی و فعالیتهای اجتماعی زیاد به مدت زمان 14 روز خوداری نمایید .

پس از کشیدن تامپونها ، به مدت زمان شش ماه بینی را با سرم سدیم کلراید روزی ۳ مرتبه به شکلی که پزشک آموزش داده شست و شو را انجام دهید .
به مدت زمان شش ماه از ضربه زدن به بینی اجتناب نمایید .

از پمادهای ترمیمی استفاده نمایید .

توجه فرمایید تا پایان رسیدن دوره نقاهت بعد از عمل بینی که معمولا مدت زمان شش الی یکسال میباشد. جهت رسیدن به نتیجه مطلوب تامل فرمایید.

 

باتشکر مدیریت سایت کلینیک نسیم .

ارسال شده در عمل زیبایی بینی توسط کلینیک نسیم